Veteranen Instituut, IPNV, interview 721

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding. In Libanon was de geïnterviewde pelotonssergeant. Hij vertelt over het cultuurverschil tussen Libanon en Nederland en vertelt over de goede contacten met de lokale bevolking. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden en beschrijft de legering in Zuid-Libanon. Hij gaat in op de politieke situatie. De geïnterviewde vertelt over een schietincident en hoe dit hem aangreep. Na terugkeer in Nederland was de nazorg beperkt. De geïnterviewde merkte dat velen in de problemen kwamen. Hij vindt het belangrijk dat dit voorkomen wordt. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en zijn keuze om defensie te verlaten. De geïnterviewde reflecteert op de uitzending en gaat in op het huidige veteranenbeleid.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25a-grnj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9m1-xfv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9m1-xfv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42196
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Al Yatun; Nederland