Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1402

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1402.1 en 1402.2.

1402.1De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Als de oorlog dreigt tekent hij als vrijwilliger voor het leger. Hij komt bij de Luchtbeschermingsdienst. Hij beschrijft de stellingen in het binnenland, de aanval van de Japanners daarop en de slechte verdediging. De geïnterviewde vertelt over de verschillende kampen waar hij als krijgsgevangene in kwam. Eenmaal bevrijd probeert de geïnterviewde een bootreis naar Nederland te regelen.

1402.2 De geïnterviewde komt in 1946 in Nederland waar hij gaat studeren. In 1953 keert hij voor een baan terug in Indonesië.De geïnterviewde beschrijft de situatie in Indonesië en hoe deze veranderd is ten opzichte van voor de oorlog. Hij vertelt dat er gevaar heerst en dat Indonesiërs de Nederlanders op afstand houden. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de nationalisatie van het bedrijf waarvoor hij werkte en vertelt over de invloed van de vakbonden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zr3-y58j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b2k0-jy
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b2k0-jy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50150
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië