Archeologisch karterend proefputtenonderzoek Crama-Husken-De Vrank te Heerlen in de gemeente Heerlen

Het onderzoek bestaat uit het graven van 10 profielputjes om een beeld te verkrijgen van de bodemopbouw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcp-kf8n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5n34-15
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5n34-15
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56309
Provenance
Creator Stiekema, M. (Econsultancy BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Econsultancy
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.947 LON, 50.902 LAT); 62B; Crama-Husken-De Vrank; Heerlen; Heerlen; Limburg