Veteranen Instituut, IPNV, interview 1107

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Irak, Cambodja en Haïti. De geïnterviewde was geestelijk verzorger. Hij was werkzaam bij verschillende eenheden, voornamelijk bij de het Korps Mariniers. De geïnterviewde vertelt over de oefeningen en gaat in op zijn werkzaamheden. De geïnterviewde gaat kort in op het uitvaren naar de Golfoorlog in het kader van Operatie Phalanx. Hierna was de geïnterviewde werkzaam op het multinationale marine-eskader opererend in de Atlantische oceaan. De geïnterviewde gaat in op de voorbereiding voor de uitzending naar Cambodja. Hij vertelt over de mentaliteit van het Korps Mariniers. Hij vertelt over problemen met de Rode Khmer bij aankomst in Pataja. De geïnterviewde uit zijn frustratie over het beperkte VN-mandaat. De geïnterviewde gaat in op zijn functie als vertrouwenspatroon voor de mariniers. Tijdens Cambo-III ging de geïnterviewde nog een keer terug. Hij geeft aan dat het dreigingsniveau steeds hoger werd. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn ervaringen in Haïti en reflecteert op zijn uitzendingen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2am-wns4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hqb-mk5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hqb-mk5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42503
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Cambodja; Haiti; Pataja