Veteranen Instituut, IPNV, interview 384

Nadat hij de bezettingsjaren had overleefd door wat geld te verdienen in de Peel, werd deze jonge dienstplichtige in februari 1947 tegen zijn zin naar Nederlands-Indië gestuurd. Na de aankomst in Batavia, waar hij en zijn maten de eerste weken enkele gebouwen moesten bewaken, begon voor hen het zware werk: patrouilles in de omgeving van Tasik Malaya, waar de jongens kameraden verloren in een oorlog waarvoor ze niet gemotiveerd waren. Een buitengewoon eerlijk verhaal over wat een guerrilla-oorlog met je doet en de machteloosheid van jongens met een lage militaire rang. Bijzonder is het verhaal over twee Javaanse jongetjes, die met dit Infanterie-onderdeel mee optrokken over Java en als het ware geadopteerd waren door de Nederlandse militairen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdz-ueu2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kot-4tj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kot-4tj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35788
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Tasik Malaya; Batavia