Archeologisch bureauonderzoek G6a Wp06.02.11 p1 Wateraanvoer Noordervaart Gemeente Nederweert IDDS Archeologie rapport 2119

DOI

een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het project Nederweert-wateraanvoer in Nederweert, gemeente Nederweert. De aanleiding voor dit onderzoek is het vergroten van de wateraanvoer vanuit de ZuidWillemsvaart naar de Noordervaart. Hiervoor dienen verdeeld over twee deelgebieden verschillende werkzaamheden uitgevoerd te worden. De exacte locaties van deze werkzaamheden binnen de deelgebieden zijn in dit stadium van de planvorming nog niet bekend

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zc9-fzud
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116708
Provenance
Creator León Subías, D. De
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie;Wilbers, A.W.E.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact IDDS Archeologie;Wilbers, A.W.E.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2018-11,2018-11,2019-02-07}