Plangebied Eexterweg in Gieten

DOI

In het plangebied zijn twee proefsleuven aangelegd. Onder een o,4-0,5 m dik esdek zijn archeologische grondsporen (kuilen) aangetroffen. In het onderste deel van het esdek en in een kuil is handgevormd aardewerk gevonden. Op basis van de typologische datering van een randscherf worden de scherven toegeschreven aan de (Vroege of Midden) IJzertijd. Waarschijnlijk betreft het de resten van een nederzetting uit de IJzertijd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zq6-brn7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74221
Provenance
Creator Hielkema, J.B.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .tab;image/jpeg;application/msword;.jpg;.xlsx;.docx;.mdb
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-08-24T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-09-18T11:59:59Z