Bronstijdbos verbrand en beakkerd. Inventariserend veldonderzoek in plangebied de Smelen, gemeente Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant)

Er is weinig aangetroffen wat archeologische sporen betreft. Wel is er aangetoond dat er een bos heeft gestaan in de Bronstijd wat vermoedelijk verbrand is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdt-q8uf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-glgi-rr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-glgi-rr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51873
Provenance
Creator Hissel, M.E. (AAC/projectenbureau); Nyst, C.L. (AAC/projectenbureau)
Publisher AAC/projectenbureau Koopmans? drukkerij, Hoorn
Contributor Kooistra, L.I.; Kooistra, M.J.; Sam, D.; Slopsma, J.; AAC/projectenbureau
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format image/jpeg; application/pdf; application/msword; access / mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.549 LON, 51.406 LAT); 51G; de Smelen; Geldrop; Geldrop-Mierlo; Noord-Brabant