Studentenmonitor 2016

De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt u zich richten tot info@researchned.nl.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8h-undf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-du-136l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-du-136l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160945
Provenance
Creator Broek, J.F.L.H. van den (ResearchNed)
Publisher ResearchNed
Contributor ResearchNed
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (SPSS); .dta (STATA); .por (SPSS)
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Netherlands