Ijsselstein Koningshof Ijsselstein, Koningshof, Schuttersgracht en Molenstraat

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven)1 uitgevoerd. Dit ten behoeve van de stadsvernieuwing binnen het gebied van de Koningsstraat, Schuttersgracht en Molenstraat in Ijsselstein. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van kabels- en leidingsleuven, zie hiervoor PVE fase2. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 6100 m² en was vóór de werkzaamheden in gebruik als openbare weg en parkeerterrein. Het gebied behelst het Koningshof, het zuidoost deel van de Molenstraat en de Schuttersgracht. Tijdens de begeleiding zijn sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen B en de Nieuwe Tijd B aangetroffen. In dit gebied komen dergelijke resten veel voor en geven aan dat hier in deze periode twee verschillende bewoningsfase te onderscheiden zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-278-6jr3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161445
Provenance
Creator Pijpelink, A
Publisher ADC
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format tif;mapinfo;doc;ms access;jpg;xls;docx;pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-06-17T11:59:59Z