Bureuaonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek Zuiderzeestraat 402 te Oldebroek gemeente Oldebroek

DOI

Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Zuiderzeestraatweg 402 in Oldebroek. De aanleiding voor het onderzoek is bestemmingsplanwijziging in het kader van de voorgenomen ontwikkeling van 2 à 3 woningen. Het veldwerk is uitgevoerd op 10 januari 2013. Uit het onderzoek blijkt dat de natuurlijke podzolgrond in het hele plangebied verstoord is door graafwerkzaamheden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdp-p3ht
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53522
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F.
Publisher Synthegra bv
Contributor Synthegra bv
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Synthegra bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-02-14,2013-02-11,2013-01-22,2013-02-14}