Veteranen Instituut, IPNV, interview 833

Na een tijd in het verzet in Limburg gezeten te hebben, ging deze man bij het Korps Tolken. Hij werkte als tolk voor de Amerikanen tijdens en na de bevrijding in de Lage Landen. Er werd in deze tijd geprobeerd oorlogsmisdadigers gevangen te nemen maar er was hierin veel willekeur en chaos. Hij voelde zich vaak meer detective dan tolk. Jaren na zijn terugkeer naar Nederland werd hij afgekeurd op PTSS, hij had last van nierbloedingen en slapeloosheid. Hij voelt zich geen echte veteraan en zelfs geen echte tolk, omdat hij niet letterlijk kon vertalen maar vaak ook eigen interpretaties gaf.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8v-8bbc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pk12-af
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pk12-af
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46902
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History