Vrouwen in deeltijdarbeid - VDA 2008

DOI

Het onderzoek 'Vrouwen ín deeltijdarbeid' is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de redenen van vrouwen om in deeltijd te werken, de voorwaarden waaronder vrouwen meer zouden willen gaan werken en in de tijdsbesteding van vrouwen die niet of in deeltijd werken.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z5h-pc3b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39431
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor GfK Panel Services Benelux
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact GfK Panel Services Benelux
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2008-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-01-08T11:59:59Z