Transect-rapport 2530: Een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Klundert, Tonsedijk 22, gemeente Moerdijk (NB)

DOI

In december 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Tonsedijk 22 in Klundert (gemeente Moerdijk). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een loods in het gebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zat-dqnh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163045
Provenance
Creator Nales, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nales, T.;T. Nales (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Nales, T.;T. Nales (Transect BV);Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2019-12-19,2020-05-22}