Veteranen Instituut, IPNV, interview 753

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde was een geestelijk werker. Hij zat in Srebrenica. De geïnterviewde vertelt over de situatie in de enclave en beschrijft zijn werkzaamheden. De geïnterviewde ging ook mee met patrouilles. Hij vertelt over gesneuvelden. De geïnterviewde vertelt over zijn kerkdiensten. Langzamerhand werd de aanvoer naar de enclave steeds minder. In Nederland was de geïnterviewde betrokken bij het ongeruste thuisfront. De geïnterviewde vertelt over een aantal dingen aan de hand van foto’s. De geïnterviewde gaat in op de ontwikkelingen en de uiteindelijke interesse en het begrip voor Dutchbatt 3. Na deze uitzending kwam de geïnterviewde in Sarajevo. Vlak voor vertrek brak de Kosovo-crisis uit. In het hele gebied bezocht de geïnterviewde de Nederlandse militairen. Ondanks gevaarlijke momenten geeft de geïnterviewde aan dat hij hier een hele goede tijd heeft gehad.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8w-npup
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q7h-6pb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q7h-6pb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42221
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Srebrenica; Zagreb; Sarajevo