100308-63 Lengsholm

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1966 : Jernudvindingsplads med smelteovne fra keltisk jernalder.1966 : Jernudvindingsplads med smelteovne fra keltisk jernalder.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/13682/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/13682
Provenance
Creator Vendsyssel Historiske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.300 LON, 57.391 LAT); Lengsholm
Temporal Coverage 500 BC - 0 AD; Jernalder; CÆFX