Overzichten met lidmaatschappen van commissies, voordrachten voor voorzitterschappen, spreekbeurten en uitgebrachte stemmen over wetsontwerpen door de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1840 tot 1853 Tweede Kamer der Staten-Generaal 1840-1853

DOI

Tijdens onderzoek naar het functioneren van de Tweede Kamer tijdens de grondwetsherziening van 1848, bleek de Kamer tot coherent en effectief werken in staat. De nieuwe, direct gekozen Tweede Kamer die op 13 februari 1849 bleek te kunnen beschikken over de ervaring van prominente Kamerleden en over een werkwijze die zij in het voorafgaande decennium opgebouwd had. Om die goed in kaar te brengen, zijn voor de periode van 1840 tot 1853 alle lidmaatschappen van commissies, voordrachten voor voorzitterschappen, spreekbeurten verzameld, evenals alle uitgebrachte stemmen over wetsontwerpen van de regering.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xc3-f7g7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155497
Provenance
Creator Oomen, GERRIT
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ODS;application/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Point 2019-11-15T11:59:59Z