Veteranen Instituut, IPNV, interview 694

De geinterviewde is in 1920 geboren in Nederland. Tussen 1943 en 1945 werd hij ingezet in de Arbeitseinsatz. Hij ging in 1947 in dienst en werd als chirurgisch assistent uitgezonden naar Indie. Hij vertrok op de Kota Baroe in 1948. De geinterviewde werd commandant vaste staf aan boord van het schip. Hij werd benoemd tot bataljonsarts van 4-10 R.I. en werd in Tangerang geplaatst. Hij vertelt over de geneeskundige diensten in Tangerang. Later in 1948 wordt de geinterviewde overgeplaatst naar Batavia, hier is het rustiger. Later kwam hij te werken in Blora. Het werk was zwaar, hij vertelt over de situatie in het ziekenhuis. Hij werkte hierna in nog twee andere ziekenhuizen. Na zijn demobilisatie in 1950 specialiseerde de geinterviewde zich als chirurg.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23q-8a38
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-grg-baw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-grg-baw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41958
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Tretes; Batavia; Tangerang; Semarang; Blora; Java