Goor, Boven Regge. Archeologische begeleiding conform het protocol proefsleuven BAAC rapport A-12.0414

In november 2012 heeft BAAC bv een archeologische begeleiding conform het protocol proefsleuven uitgevoerd in het herinrichtingsgebied Boven Regge te Goor, gemeen te Hof van Twente. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het deelgebied Scherpenzeel, direct ten noorden van de Markeloseweg. Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het stroomgebied van de Boven Regge, die ter plaatse een meer meanderend karakter krijgt. De Archeologische Begeleiding heeft plaatsgevonden tijdens de aanleg van een meander. Tijdens het onderzoek zijn de resten teruggevonden van ten minste twee eerdere fases van de beekloop van de Boven Regge. Deze fases zijn archeologisch herkenbaar door twee rijen beschoeiingspalen die direct ten oosten van de huidige beekloop zijn aangetroffen. In beide gevallen betreft het de oostelijke beschoeiing van een oudere fase. In de opvullingslagen van deze oude beeklopen zijn vondsten gedaan die de eerste fase in de late middeleeuwen, en de tweede fase in het begin van de nieuwe tijd dateren. Naast deze twee rijen palen is enkele meters noordelijker een cluster van palen aangetroffen waarin op het eerste gezicht weinig structuur zit. De palen zijn vergelijkbaar met die van de beschoeiingen, maar de plaatsing is minder systematisch. Er is geen duidelijke lijn in te ontdekken. Ten noordoosten van de twee rijen beschoeiingspalen zijn verder drie dikke, aangepunte palen aangetroffen. Hoewel ook in de plaatsing van deze palen geen duidelijke structuur is te herkennen lijkt de zwaarte van de palen erop te wijzen dat ze onderdeel zijn van een constructie. Hierbij kan gedacht worden aan een brug. Dendrochronologische analyse van één van deze palen heeft uitgewezen dat deze waarschijnlijk tussen 1499 en 1523 dateert.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfu-td8a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wxmd-vm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wxmd-vm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67388
Provenance
Creator Kimenai, P. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Voeten, D.; BAAC bv; Waterschap Regge en Dinkel/
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.572W, 52.231S, 6.581E, 52.241N); Overijssel; Hof van Twente; Goor; Scherpenzeel