TOP10Vector, digitaal topografisch bestand - versie 2005

Landsdekkend en zeer gedetailleerd topografisch bestand. TOP10vector is het meest gedetailleerde bestand dat het Kadaster vervaardigt. Het is een vectorbestand met een gesloten vlakken structuur, opgebouwd uit gecodeerde en onderling verbonden lijnelementen. Objecttypen en attributen zijn middels elementcodering opgeslagen. De verschillende topografische elementen binnen het bestand kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden geselecteerd, waarbij de structuur van de data intact blijft. Door het onderling verbinden van alle lijnelementen zijn in TOP10vector deelobjecten gevormd. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om voor specifieke applicaties zelf een objectgericht bestand samen te stellen. Bovendien maakt de nagenoeg onvertekende weergave een groot detailniveau mogelijk. Door middel van generalisatie kunnen digitale bestanden op kleinere schaal worden afgeleid.

Bij TOP10vector kan tevens een vlakkenfile geleverd worden. Dit is een file met gesloten polygonen welke de grenzen van de vlakken weergeeft. Deze vlakken kunnen gevuld worden met een kleur voor een goede visualisatie van het bestand.

Schaal: 1:10.000
Schaalbereik: 1:5.000-1:25.000
Bestandsgrootte (indicatie): TOP10vector: 6 Mb per blad; varieert per formaat
TOP10wegen: 4 Mb per blad; varieert per formaat.
Herzieningsinterval: 4 jaar

Algemene technische aspecten van TOPvectorbestanden:
De bestanden zijn opgedeeld in eenheden die qua gebiedsgrootte overeenkomen met de grootte van de topografische kaartseries. Naar behoefte kunnen rechthoekige gebiedsuitsnedes worden aangeleverd. Zodoende kan elk gebied op maat worden samengesteld.

Alle TOP-bestanden hebben het RD-coördinatenstelsel als grondslag.

DANS en het Kadaster werken samen met betrekking tot het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van topografische en kadastrale kaarten. Iedereen mag deze data gebruiken.

Het betreft de volgende topografische bestanden: TOP50Vector, TOP250Raster, TOP50Raster, TOP25Raster, de Kadastrale Kaart, TOP10NL, TOP50Vector, TOP50NL, en TOP10Vector. Zie ook het overzicht van de Kadasterbestanden die via DANS beschikbaar zijn.

De meest actuele versies van de Kadasterbestanden kunnen direct gedownload worden via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart – PDOK.

In het informatieblad vindt u meer informatie over toegang tot de TOP-kaart.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xww-sap3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3j5-p4g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3j5-p4g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32708
Provenance
Creator Kadaster
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format DXF; SHAPE
Discipline Geography
Spatial Coverage Netherlands; Nederland