Veteranen Instituut, IPNV, interview 1131

DOI

Het thema van dit interview met een vrouwelijke veteraan is haar uitzending naar Bosnië eind 2001- begin 2002. Ze motiveert haar keuze voor een baan bij de krijgsmacht en beschrijft haar ervaringen in de militaire opleiding. Ze belicht verschillende aspecten van haar werkzaamheden en de onderlinge werkverhoudingen in het uitzendgebied. Ze vertelt wat ze tijdens de vele autotochten door het gebied zag en geeft een schets van de zichtbare gevolgen van de oorlog op de gebouwen, de infrastructuur en de lokale bevolking. De geïnterviewde geeft aan waarom ze de Koninklijke Landmacht heeft verlaten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9v-4sbs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46698
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-10-22,2011-03-16}