De invloed van de verhouding tussen schade en boete op de matiging van boetebedingen. Een empirische analyse

DOI

In dit onderzoek analyseer ik de vanaf 2013 gepubliceerde uitspraken waarin feitenrechters artikel 6:94 lid 1 BW toepassen. De uitspraken zijn gevonden door op 2 december 2015 via rechtsorde.nl te zoeken op ‘6:94 BW matiging’. Verfijnd op: jurisprudentie. Sorteren op: datum.

De uitspraken zijn een voor een nagegaan. Uitspraken waarin de rechter geen beslissing neemt over de toepassing van artikel 6:94 lid 1 BW zijn niet geselecteerd. Ik analyseer alleen gepubliceerde uitspraken met een ECLI-nummer.

Ik heb per uitspraak aangegeven of de rechter de verbeurde boete matigt. Daarnaast heb ik de hoogte van de boete, het totale toewijsbare bedrag en de werkelijke veroorzaakte schade genoteerd. Het gaat hierbij telkens slechts om de bedragen die in verband staan met de tekortkoming die tot het verbeuren van de boete heeft geleid. In dit onderzoek analyseer ik de invloed die lagere rechters aan de verhouding tussen schade en boete toekennen. Ik ben daarom steeds uitgegaan van de bedragen zoals zij door de rechter zijn vastgesteld. In verschillende uitspraken stelt de rechter de precieze schade niet vast, maar maakt hij wel een opmerking over de omvang van het belang van de schuldeiser. Deze opmerkingen zijn ook genoteerd. Daarnaast blijkt de in geld uitgedrukte waarde van de niet-vervulde verplichting, los van de boete of door de tekortkoming veroorzaakte schade, in sommige gevallen uit de uitspraak. Deze bedragen zijn genoteerd. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt tussen boetes die de niet-vervulde verplichting vervangen en bedragen die worden verbeurd door het te laat verrichten van een prestatie. Ten slotte is de hoedanigheid (particulier of professioneel) van de schuldeiser en de schuldenaar genoteerd.

De auteur dankt dhr. K. Muijres voor zij hulp bij de selectie en codering van de uitspraken.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xxz-q9ke
Related Identifier 10.17026/dans-z7u-xrbj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64254
Provenance
Creator Wolters, P.T.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format CSV;PDF
Discipline Various
Temporal Coverage {2016-04-01,2016-04-01,2016-04-01}