Tiel Landgoed Passewaaij Landgoed Passewaaij, deelgebied 1 te Tiel

ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het plangebied Landgoed Passewaaij deelgebied 1. Tijdens eerdere onderzoeken op deelgebied 2 en in de directe omgeving zijn diverse archeologische resten uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ook voor het onderhavige deelgebied bestond daarom een zeer hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit deze periode. Ook resten uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd hadden een hoge verwachting. Tijdens het onderzoek zijn vijf proefsleuven aangelegd, hierin zijn zes spoornummers uitgedeeld. Het betreft alle zes delen van greppels. Hierin is baksteen aanwezig en uit één hiervan zijn enkele Romeinse aardewerkscherven afkomstig. De aanwezigheid van baksteenresten doen vermoeden dat het hier sporen van perceelsgreppels zijn die uit de Late Middeleeuwen of later dateren. In het deelgebied is tot ca. 120 n. Chr. de Passewaaij nog actief en er zal voor deze periode dan ook geen intensieve bewoning op de locatie zelf plaats hebben gevonden. In de Vroege Middeleeuwen is het gehele gebied door de invloeden van de Waal een te nat gebied om op te wonen en landbouw te bedrijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbg-gzdm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qd-wp67
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242205
Provenance
Creator Bot, M. (ADC ArcheoProjecten)
Publisher ADC
Contributor Gelderland; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; xls; ms word document 2007; pdf; ms word document 2003; ms access 2003; mapinfo tab; sql; xml
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.413 LON, 51.870 LAT); Gelderland; Tiel; Tiel; Landgoed Passewaaij; 39D (kaartblad)