13e Algemene Volkstelling, 31 mei 1960 - Limburg

DOI

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Limburg. De bestanden zijn ingedeeld per gemeente. Algemene bestanden betreffende de provincie Limburg bevinden zich in de folder '_Limburg Algemeen'

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z3m-gss4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56373
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2013-12-16,2013,2013-12-16}