Veteranen Instituut, IPNV, interview 1103

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar ervaringen bij de Koninklijke Marine. Ze geeft aan waarom ze voor dit deel van de krijgsmacht koos en schetst hoe de militaire opleiding haar gevormd heeft. Centraal in haar verhaal staan twee uitzendingen namelijk één ten tijde van de eerste Golfoorlog en één in het kader van de VN. Ze gaat uitgebreid in op haar werkzaamheden, schenkt aandacht aan groepsprocessen en reflecteert op haar positie als vrouwelijke militair. Ze schetst wat haar beweegredenen zijn geweest om Defensie te verlaten en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z5b-f4v9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46691
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-08-13,2011-03-16}