Veteranen Instituut, IPNV, interview 412

In 1946 kwam deze man op voor militaire dienst in Steenwijk. Na de basisopleiding kon hij een opleiding volgen tot chauffeur en daarna leerde hij in Gorinchem water te zuiveren. Zes weken voor de rest van zijn bataljon uit, ging hij als kwartiermaker naar Indië. Van Menado werd hij met zijn groep niet lang daarna teruggeroepen naar Java, voor de eerste politionele actie. Daar moest hij water zuiveren voor het militaire kampement. Bij de feestelijkheden rond Juliana's troonsbestijging gingen de liedjes van de Javanen veelal over onafhankelijkheid. Er werd een rubberplantage overvallen door de TNI, waarvan de ondernemer zich al jaren misdragen had jegens de Indonesiërs in de omgeving. Op al deze zaken geeft deze man zijn eigen visie in dit verhaal.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhm-476d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aug-qwt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aug-qwt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35869
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Tangerang; Menado; Bandoeng; Madjerang; Klaten; Madioen