Registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters 2004 - RUBS'04 - BVE Monitor Registration of flows and destinations of school-leavers 2004 - RUBS Registration of flows and destinations of school-leavers 2004 - RUBS 2004 - BVE Monitor

DOI

De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpq-xkad
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38251
Provenance
Creator ROA, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - Universiteit Maastricht (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor T. Huijgen
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact T. Huijgen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2008-01-12,2004,2010-10-21}