Getuigen Verhalen, Getuigen van de geschiedenis van Anne Frank, Interview 16

De geinterviewde heeft Margot en Anne Frank leren kennen op het Joods Lyceum. Margot zat in de parallelklas.

Ze heeft, net als Margot en Anne Frank, in Westerbork en Auschwitz gezeten en hen daar ook ontmoet.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvj-8dnv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ak-utc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ak-utc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41627
Provenance
Creator Anne Frank Stichting ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format MS-Word; text/pdf-a
Discipline History