Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

DOI

Het onderzoek kent de volgende onderzoeksvragen: 1.In welke mate zijn kenmerken van kansspelverslaving aanwezig bij deelnemers aan short odds online kansspelen? 2.Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen in recreatieve, risicio- en probleemspelers? 3.Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen over verschillende typen short odds online kansspelen? 4.Hoe zijn de recreatieve, risico- en probleemspelers verdeeld over de verschillende typen online kansspelen? 5.Welk aandeel van kansspelverslaving is in de ervaring van hulpverleners te relateren aan deelname aan online kansspelen?

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xka-3rga
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64313
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;Word;SPSS
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2016-04-06T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2015-07-01T11:59:59Z