Veteranen Instituut, IPNV, interview 1356

Nadat hij in 1989 op S5 voor de militaire dienstplicht was afgekeurd besloot deze Groninger alsnog op zijn 26ste aan de slag te gaan bij defensie, in de hoop daarna zo een goede baan in de burgermaatschappij te vinden. Hij werd opgeleid tot Dragonschutter en geplaatst bij een verkenningseenheid van de Huzaren van Boreel. In 1999-2000 werd hij naar Cyprus uitgezonden, in het kader van UNFICYP 4. In de bufferzone bij Nicosia werd hij ingezet in patrouilles, wachttorendiensten en de QRF. Na terugkeer in Nederland kon hij niet bijtekenen. Hij kan moeilijk aarden in de burgermaatschappij, en doet vrijwilligerswerk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zz7-77s8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-31i2-ya
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-31i2-ya
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46813
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History