Het profiel van Vlaardingen Vlak-verslag 44

DOI

In 2002 is in een artikel een model gepresenteerd voor de ligging en de groei van de middeleeuwse nederzetting Vlaardingen. In dit verslag wordt nader ingegaan op ‘het profiel van Vlaardingen’. Daarmee wordt niet een profiel van heel de gemeente Vlaardingen bedoeld, maar specifiek het profiel van de kerkheuvel, dat het aangezicht van Vlaardingen is. Dit verslag moet gezien worden als een vertrekpunt voor nader onderzoek en moet leiden tot een verbetering van en aanvulling op de huidige inzichten over de opbouw van de kerkheuvel.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhk-t3vu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:16599
Provenance
Creator Ridder, T. de; Loon, C. Van
Publisher Vlaardings Archeologisch Kantoor
Contributor Vlaardings Archeologisch Kantoor
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Vlaardings Archeologisch Kantoor
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format 42 p.
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2009-06-09,2007-04,2009-06-09}