WoON2009: release 1.3 - WoonOnderzoek Nederland (voor overige partijen)

DOI

BZK (voorheen: VROM) onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten, voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft
- voor alle overige partijen

Om de privacy van de respondenten te beschermen is in de commerciele versie de vier-positie postcode, dan wel regionale indelingen die tot de vier-positie postcode herleidbaar zijn, niet beschikbaar, en zijn leeftijden geclusterd naar tienjaarsgroepen.
De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering en het verantwoorden van beleid op de thema's bouwen en wonen.

Dit is een nieuwe release (1.3) van het bestand. Ten opzichte van release 1.2 zijn enkele correcties (sociaal minimum, vermogen) en uitbreidingen (doelgroep corporaties, ISV3-wijken) doorgevoerd. Ondanks de beperkte wijzigingen wordt alle gebruikers aanbevolen release 1.2 te vervangen door deze nieuwe release.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereiden op dit moment het WoON 2012 voor. Dit bestand zal in april 2013 via DANS EASY beschikbaar komen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z84-tp89
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44303
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie BZK, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie BZK, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2008-08,2009-05,2011-01-10}