Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs 2006 - versie 2.0

Data betreffende de kwaliteit van het Voortgezet Onderwijs:
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2006
- Examens 2005
- In-door-en uitstroomgegevens 2004/2005
- Adviezen 2005
In deze versie 2.0 zijn ten opzichte van versie 1.0 voor een aantal vestigingen de opbrengstenoordelen en de onderliggende gegevens aangepast in verband met de nacorrectie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xw-kjyf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bel-axq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bel-axq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43078
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Word
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland