Archeologisch Onderzoek in Cothen-Zuidoosthoek Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase

Ter voorbereiding van de ontwikkeling van het plangebied Zuidoosthoek Cothen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) in het plangebied uitgevoerd. Hierbij kwamen enkele archeologische indicatoren tevoorschijn. Op basis daarvan heeft T.A. Goossens van het Archeologisch Diensten Centrum te Amersfoort een programma van eisen geschreven voor de waarderende fase van inventariserend veldonderzoek (IVO) in Cothen. Het programma van eisen is goedgekeurd door de Provincie Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door opgravingsbedrijf Becker & Van de Graaf. Het doel van het inventariserend veldonderzoek was inzicht te verkrijgen in de omvang, aard, ouderdom en fysieke kwaliteit van de archeologische resten op deze locatie ten behoeve van een waardebepaling door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Er zijn vijf proefsleuven van 75 meter lengte en twee meter breedte en een proefsleuf van 20 meter lengte en twee meter breedte (in totaal ca. 790 m²) aangelegd. In alle proefsleuven is een vlak aangelegd op een gemiddelde diepte van 1,5 meter. In totaal is rond 1100 m³ grond machinaal verplaatst en archeologisch onderzocht. Er werden geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z43-twkj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhu1-0o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhu1-0o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47660
Provenance
Creator Hoven, E.; Kramer, J. de
Publisher Becker & Van de Graaf
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; application/msword; autocad / dwg; excel / xls; access / mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.306 LON, 51.995 LAT); Cothen-Zuidoosthoek Utrecht