Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1077

Dit interview bestaat uit vier gesprekken: 1077.1, 1077.2, 1077.3 en 1077.4.

1077.1 De geïnterviewde groeide op in Nederland en ging als ambtenaar naar Indië in 1932. Hij vertelt over zijn functies, waarvoor hij op verschillende plaatsen werd ingezet. In juni 1941 wordt hij overgeplaatst naar Batavia, waar hij belast is met werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke oorlogsvoorbereiding, met name de burgerdienstplicht. De geïnterviewde wordt uiteindelijk opgepakt, in 1944 kwam hij in Bandoeng. Hij beschrijft de houding van de bevolking, de nationalistische beweging was in ontwikkeling.

1077.2 De geïnterviewde vertelt over de bevrijding. Hij kwam net uit het kamp toen hij een opdracht kreeg. De geïnterviewde vertelt over de hereniging met zijn gezin en de plaatsing in een beschermde wijk. De geïnterviewde is uiteindelijk is belast met politieke en juridische aangelegenheden.

1077.3 De geïnterviewde keert na verlof in 1947 terug naar Indonesië. Hij vertelt over de politieke besluiten met betrekking tot deelstaat Oost-Indonesië. Hij vertelt over de positie van de Nederlandse ambtenaren. De geïnterviewde vertelt over het Bandoengs Federaal Overleg, wat hij van weinig belang vond. De geïnterviewde beschrijft verder zijn nauwe betrokkenheid bij de politieke ontwikkeling van Indonesië.

1077.4 De geïnterviewde vertelt over 1956 en later. Hij vertelt over de kwestie Nieuw-Guinea. De geïnterviewde gaat in op bepaalde politieke ontwikkelingen en de discussie over subversieve activiteiten van Nederlandse kant. Tot slot beschrijft de geïnterviewde de situatie in Djakarta nadat de Unie eenzijdig door Indonesië was opgeheven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcy-sddr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8nat-9d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47234
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea