Transect-rapport 2381: Een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Vught, Lunettenlaan 102, gemeente Vught (NB)

DOI

In augustus 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied op de Van Brederodekazerne aan de Lunettenlaan 102 in Vught (gemeente Vught). Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van dit onderzoek is het toetsen en aanvullen van de archeologische verwachting, zoals deze door De Boer (2011) is opgesteld, door middel van waarnemingen (boringen) in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ze2-69nu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161156
Provenance
Creator Nales, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor T. Nales (Transect BV);Nales, T.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact T. Nales (Transect BV);Nales, T.;Transect BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-10-08,2020-03-25}