Tilburg, Reitse Hoevenstraat 6

DOI

In opdracht van Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V. heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Reitse Hoevenstraat 6 te Tilburg, gemeente Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is het plan om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren waarbij een gerede kans bestaat dat eventuele archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee vindplaatsen uit de nieuwe tijd aangesneden. Vindplaats 1 betreft sporen van landinrichting en landgebruik. Vindplaats 2 betreft resten van een historisch erf. Uit archiefbronnen blijkt vindplaats 2 vanaf de tweede helft van de 16e eeuw bebouwd geweest te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2z2-au2e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:122056
Provenance
Creator BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Noord-Brabant;BAAC BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Noord-Brabant;BAAC BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file;pdf portable document format;geography markup language
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-18T11:59:59Z