Archeologisch verkennend en karterend booronderzoek binnen het leidingtracé Ommelanderwijk Veendam (Gr)

DOI

MUG Ingenieursbureau adviseert om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Uit het verkennende en karterende onderzoek blijkt dat er in een groot deel van het onderzoeksgebied een deels intacte podzolbodem aanwezig is. Bij de bemonstering van de podzolbodem is houtskool aangetroffen. Het gaat steeds om enkele fragmenten die niet wijzen op een haard en vermoedelijk van natuurlijke oorsprong zijn. Er is geen bewerkte vuursteen aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbe-re6y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ao-mxlb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186170
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology