Simon de Vries: Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen (1687)

Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen: Historischer; Ondersoeckender, en Redenvoorstellender wijs verhandeld door S. de Vries. Amsterdam; By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over 't Oude Heeren-Logiment. MDCLXXXVII.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6j-tedg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ndu-62
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ndu-62
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64416
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 97 - 2004
Discipline History
Spatial Coverage Europe; North and South America; Africa; Asia; Netherlands