Simon de Vries: Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen (1687)

DOI

Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen: Historischer; Ondersoeckender, en Redenvoorstellender wijs verhandeld door S. de Vries. Amsterdam; By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over 't Oude Heeren-Logiment. MDCLXXXVII.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x6j-tedg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64416
Provenance
Creator Sijs, N van der;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Beelen, H;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (D);Beelen, H;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word 97 - 2004
Discipline History
Temporal Coverage {2016-04-13,2016,2016-05-01}