Veteranen Instituut, IPNV, interview 223

Deze Indië-veteraan maakte kennis met het soldatenleven toen hij als 16-jarige de Amerikanen ontving in bevrijd gebied. In Antwerpen meldde hij zich voor de strijd en kwam bij de vreemdelingendienst en werd daar gelegerd met jongens uit Nederland, Frankrijk en het vreemdelingenlegioen. Eind mei 1945 tekende hij voor Indië. In het bren carrier peloton van een ondersteuningscompagnie kwam hij terecht op Java, waar hij al gauw werd ingezet als commandant van een open pantservoertuig en deelnam aan de politionele acties.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-297-ap8c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y59-slr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y59-slr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35782
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java