Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2014 - versie 1.0

Let op: dit is niet de meeste recente versie van deze data, zie relations voor de update

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Deze gegevens worden meegenomen in de Toezichtkaart.

Deze dataset bevat de data voor deze opbrengstenoverzichten voor 2014. Het gaat om data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland:

  • Algemene gegevens
  • Opbrengstenoordeel
  • Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
  • Opbrengstenkaart
  • Adviesgegevens
  • In-, door-, en uitstroomgegevens
  • Examenkandidaten
  • Examencijfers
  • Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
  • achtergrondgegevens

Het bestand 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovenstaande onderdelen van de dataset.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-243-4h4g
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uqde-jc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57878
Provenance
Creator Neerken, S. (Inspectie van het Onderwijs)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SAV, SPSS 20.0; CSV, EXCEL
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland