Transect-rapport 2375: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende en karterende fase. Geldermalsen, De Panoven 20, gemeente West Betuwe (GD)

DOI

In september 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan De Panoven 20 in Geldermalsen (gemeente West-Betuwe). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xtj-cs4h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163043
Provenance
Creator Nales, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nales, T.;T. Nales (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Nales, T.;T. Nales (Transect BV);Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2019-09-10,2020-05-22}