Transect-rapport 2544: Een archeologisch bureauonderzoek. Tilburg, Uiterste Stuiver West 3, gemeente Tilburg (NB)

DOI

In januari 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Uiterste Stuiver West 3 in Tilburg (gemeente Tilburg). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uitsluitend uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO). Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xwx-xnvg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163052
Provenance
Creator Sande, F.A. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor F.A. van der Sande (Transect BV);Sande, F.A. van der
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact F.A. van der Sande (Transect BV);Transect BV;Sande, F.A. van der
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-03-02,2020-05-22}