Plangebied Extra spoorlijn Groningen- Leeuwarden te Hurdegaryp, Zuidhorn en Den Horn

Eind 2013 en begin 2014 heeft reeds een verkennend booronderzoek plaatsgevonden in een ander deel van het plangebied waar bodemingrepen waren voorzien. Na een wijziging van de scope van de werkzaamheden bleek aanvullend verkennend booronderzoek noodzakelijk in een aantal delen van het tracé (aanvullende onderzoeksgebieden). Tevens is op twee locaties een waarderend booronderzoek uitgevoerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxk-sbxj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uk-d44o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uk-d44o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184468
Provenance
Creator Jans, J.E.A. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .dbf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.934 LON, 53.219 LAT); Netherlands