SociaalDomeinIndex 2017 - SDI2017

DOI

De sociaaldomeinindex of 'kwaliteit-van-leven-index' is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan.

Respons: 5319 volledig ingevulde vragenlijsten (29,3%) EnquĂȘtemethode: mixed mode: CAWI (internet), CATI (telefonisch) of CAPI (face-to-face) Veldwerkperiode: 18 mei 2017 t/m 30 september 2017.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xnw-453a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115027
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-12-20T11:59:59Z