Veteranen Instituut, IPNV, interview 729

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over de heenreis en de situatie in het kamp. De geïnterviewde gaat in op de legering, de werkzaamheden en de vrije tijd. Hij vertelt over gevaarlijke situaties. Als chauffeur kwam hij op veel plekken. De geïnterviewde vertelt ook over zijn volgende uitzendingen. Hiervoor volgde hij eerst nog verschillende opleidingen. Hij vertelt over zijn uitzendingen naar Kosovo, Bosnië en Irak. De geïnterviewde trekt een aantal vergelijkingen binnen de missies en gaat in op zijn huidige situatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24t-39mq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aib-a1c
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aib-a1c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42201
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon