Veteranen Instituut, IPNV, interview 820

DOI

Voorjaar 1948 werd deze dienstplichtige uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij werd chauffeur bij de Huzaren van Boreel en kreeg een militaire opleiding bij het Depot Pantsertroepen KNIL in Bandoeng. In de jaren in Indië maakte hij een aantal nare incidenten mee, waarbij ook enkele collega’s sneuvelden. Zijn geweergroep werd een keer helemaal ingesloten door de Indonesische troepen en ze moesten door anderen worden ontzet. Daarnaast gebeurden er nogal wat ongelukken: met voertuigen en met vuurwapens.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z39-dz7m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36017
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Psychology
Temporal Coverage {2010-05-27,2009-07-20,2010-05-26}