Colijnsplaat-Colijnsplaatseweg-Noordlangeweg Inventariserend en waarderend onderzoek door middel van proefsleuven protocol IVO-p gemeente Noord-Beveland, Zeeland

Proefputten- en proefsleuvenonderzoek na een vondstmelding van een laat-middeleeuwse muntschat. Er werden verder resten - in de vorm van funderingen, grachten en aardewerk - van een moated site aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xmy-ta68
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0kk5-e4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0kk5-e4
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xzq-x55p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72625
Provenance
Creator Kerckhaert, K.-J.R. (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)
Publisher Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Contributor Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (3.835 LON, 51.593 LAT); Zeeland; Noord-Beveland; Colijnsplaat; Colijnsplaat Colijnsplaatseweg-Noordlangeweg