Beroepstelling 1930 - Limburg

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Limburg.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25p-xjq9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kir-omt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kir-omt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35736
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Limburg; EGG 40: Noord-Limburg - met Noordoost Noordbrabant; EGG 41: Zuid-Limburg - zonder de Mijnstreek; EGG 42: Mijnstreek in Limburg