Zuid-Scharwoude, Koog 17 Gemeente Langedijk (N-H.) Een Waarderend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/07

DOI

Uit het aanvullende/waarderende booronderzoek bleek het terrein ter hoogte van het gesloopte gebouw te zijn opgehoogd met een pakket zand met veel puin/baksteenresten. In deze laag, met een dikte variërend van 50 tot 75 centimeter, werd geen oud materiaal aangetroffen. Onder de opgebrachte laag bevindt zich over het algemeen een humeuze laag, die in het eerdere booronderzoek ook buiten het gesloopte gebouw is aangetroffen. Tijdens dit aanvullende onderzoek zijn vooral in boringen 8 en 9 vondsten gedaan. Deze vondsten bestonden voornamelijk uit scherven roodbakkend aardewerk, glas en baksteen-fragmenten. In de eerste boring (nummer 8) werd in deze laag, rond een meter diepte, een fragment van een pijpensteel gevonden. De eerste productiecentra van dit type aardewerk kwamen op in de eerste kwart van de zeventiende eeuw. Dit dateert de humeuze laag op zijn vroegst op de overgang van nieuwe tijd A naar nieuwe tijd B en niet in de (late) middeleeuwen. De fundering voor de nieuwe woningen zal op een diepte van 60 centimeter onder het maaiveld worden aangelegd, dus in de verstoorde laag of maximaal tien centimeter in de humeuze laag. Gezien de zeer jonge datering van deze vondstlaag en de geplande geringe verstoring, is verder archeologisch onderzoek niet wetenschappelijk te verdedigen. Wij adviseren geen nader onderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2bs-m4y7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39651
Provenance
Creator Tulp, C.
Publisher De Steekproef
Contributor De Steekproef
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact De Steekproef
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-06-08,2011-06-08,2011-06-08,2011-06-08}